Free cookie consent management tool by TermsFeed Google Tag Manager

Tervetuloa ostoksille

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

 

1. MÄÄRITELMÄT
1.1. Myyjä – Kidsmed OÜ, Y-tunnus 14233860, postiosoite: Kadaka tee 133, Harjumaa, Tallinna. Asiakaspalvelun puhelinnro +372 57870702,
jäljempänä Kidsmed;
1.2. Kidsmedin verkkokaupan osoite www.kidsmed.fi;
1.3. Asiakas – a) luonnollinen henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole
rajoitettu tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä, b) oikeushenkilö;
1.4. Palvelut – kaikki Kidsmedin asiakkaalle tuottamat palvelut;
1.5. Eväste – Kidsmedin verkkokaupassa vierailevan asiakkaan
päätelaitteelle lähetettävä pieni tekstitiedosto. Tähän kuuluu varsinaisen
evästetiedoston lisäksi myös muiden vastaavien tiedostojen käyttö;
1.6. Tilausehdot – voimassa olevat Kidsmedin verkkokaupan kauppaehdot.
1.7. Suoramarkkinointi – viestintää sähköpostin, puhelimen tai muun
kanavan kautta, joka tavoittaa asiakkaat suoraan tarjotakseen heille
Kidsmedin tuotteita ja palveluita sekä saadakseen heiltä palautetta
suunniteltavien tuotteiden tarjoamisesta tai palvelujen tuottamisesta.
 
2. YLEISET MÄÄRÄYKSET
2.1. Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten Kidsmed OÜ kerää, tallentaa ja
käsittelee henkilötietoja tuotettavan Kidsmedin palvelun yhteydessä.
2.2. Tietosuoja on tarkoitettu suojelemaan Asiakkaiden turvallisuutta ja
pitämään henkilötietonsa turvassa niiden laittoman käytön varalta.
2.3. Käyttämällä Kidsmedin sivustoa, Asiakas hyväksyy tämän
tietosuojaselosteen ja henkilötietojensa käsittelyn. Tietosuoja on julkinen ja
se on nähtävillä Kidsmedin sivustolla. Uusi asiakas antaa suostumuksen
henkilötietojen käsittelyyn aina, kun tekee Kidsmedissä ensimmäisen
tilauksen.

2.4. Kidsmedin sivusto sisältää linkkejä muiden yrityksien ja järjestöjen
ylläpitämille sivustoille. Myyjä ei vastaa tällaisten sivustojen sisällöstä tai
yksityisyydensuojakäytännöistä. Näissä tapauksissa Asiakkaan tulee
tutustua Kidsmedin sivustolla ulkopuolisia palveluja tarjoavien yrityksien
käytäntöihin, Tietosuojaselosteeseen ym. asiakirjoihin.
2.5. Asiakas voi tehdä ostoksia Kidsmedin sivustolla kirjautumattomana.
Kirjautumattomana tehtyjen tilausten tapauksessa Asiakkaan tulee ilmoittaa
Myyjälle seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja toimitusosoite. Asiakas on vastuussa
antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta.
2.6. Myyjä kerää Asiakkaalta seuraavia henkilötietoja seuraaviin
tarkoituksiin:
2.6.1. Sähköpostiosoite – Asiakkaalle tilausvahvistuksen ja muiden
tilaukseen liittyvien asiakirjojen (lasku, tekninen liite, takuukirje yms.)
lähettäminen; yhteydenotot Asiakkaaseen Käyttöehdoissa tarkoitetuissa
tapauksissa; tuotteiden suoramarkkinointi asiakkaan suostumuksella.
2.6.2. Puhelinnumero – tieto Asiakkaalle tilauksen tilasta, mm. Asiakkaalle
tilausnumeron ilmoittaminen, kun toimitus on valmis luovutusta varten
pakettiautomaatin ym. postipalvelun kautta; tilauksen tekijän tiedottaminen
tilauksen toimituksesta/noudosta; yhteydenotot Asiakkaaseen
Käyttöehdoissa tarkoitetuissa tapauksissa tai lähettipalvelun tapauksessa
toimituksen luovutuksesta sopiminen; tuotteiden suoramarkkinointi
asiakkaan suostumuksella.
 
3. KIDSMEDIN KAUPANKÄYNTIÄ SUOJAA SSL-VARMENNE (ENGLANNIKSI
SECURE SOCKET LAYER).

4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ
4.1. Myyjä ilmoittaa, että Asiakkaan henkilötiedot ovat tärkeitä, jotta
Asiakas voisi käyttää Kidsmedin palveluja (mm. osallistua kampanjoihin).
Myyjä käyttää Asiakkaan henkilötietoja palveluiden kohdistamiseen ja
tilauksien toimitukseen, asiakasviestintään ja tulosanalysointiin sekä

suoramarkkinointiin asiakkaan suostumuksella. Henkilötietoja säilytetään
seitsemän kalenterivuoden ajan tietojen antamisen hetkestä Myyjälle.
4.2. Myyjää sitoutuu olemaan luovuttamatta Asiakkaan henkilötietoja
kolmansille, paitsi seuraavissa tapauksissa:
4.2.1. jos Asiakas suostuu siihen, että hänen henkilötietonsa julkaistaan;
4.2.2. Palvelun tuottamiseksi tai Kidsmedin Yhteistyökumppaneilta
tuotteiden tai palveluiden tilaamiseksi, jos toimitus edellyttää Asiakkaan
henkilötietoja;
4.3.2. Viranomaisten määräämällä tavalla siinä määrin kuin Viron
tasavallan laki niin velvoittaa;
4.3. Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:
4.3.1. oikeus tarkastaa Myyjän hallussa olevat itseään koskevat jo kerätyt
henkilötiedot lähettämällä Myyjälle vastaavan kirjallisen pyynnön. Tiedot
lähetetään Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen;
4.3.2. oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja niiden
käsittelytarkoituksesta sekä siitä, kenelle hänen tietoja on viimeisen vuoden
aikana luovutettu, lähettämällä Myyjälle vastaavan kirjallisen pyynnön.
Tiedot lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse;
4.3.3. oikeus pyytää Myyjää keskeyttämään henkilötietojensa käsittelyn, jos
henkilötietojen käsittely on Viron tasavallan lainsäädännön ja
Tietosuojaselosteen vastaista, lähettämällä Myyjälle vastaavan pyynnön
sähköpostitse osoitteeseen info@kidsmed.ee;
4.4.3. oikeus olla suostumatta Tietosuojaselosteessa tarkoitettujen
henkilötietojen käsittelyyn. Siinä tapauksessa Asiakas ei pysty hankkimaan
Kidsmedin sivuilta tuotteita eikä palveluita.
4.4. Myyjä säilyttää Asiakkaan tilaukseen liittyviä tietoja seitsemän (7)
kalenterivuoden ajan Myyjän talousvuoden päättymistä seuraavasta
kalenterivuodesta sillä perusteella, että se on tarpeellista Myyjän
oikeuksien ja velvoitteiden sekä asiakkaan ostajan- ja kuluttajaoikeuksien
toteuttamiseksi (esim. tilauksen palautus; takuu; tuotteiden takaisinkutsut;
verotusoikeus; henkilöiden vaatimuksiin ja kanteisiin vastaamiseksi).

4.5. Asiakkaan ei tarvitse ja Myyjä ei saa luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja
kolmansille henkilöille. Jos Asiakas havaitsee jotain poikkeavaa, tästä on
ilmoitettäva viipymättä Myyjälle.
4.6. Kidsmed käyttää sivustolla evästeitä varmistaakseen palvelujensa
parhaat laatuominaisuudet. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastaa,
minkälaista tietoa (evästeitä) Myyjä ja Myyjän Yhteistyökumppanit
tallentavat. Asiakas voi poistaa evästeitä osittain tai kokonaan.
Hyväksymällä tämän Tietosuojaselosteen, Asiakas hyväksyy evästeiden
tallentamisen tietokoneelleen. Asiakkaalla on mahdollisuus estää
evästeiden käyttö peruuttamalla hyväksyntänsä, mutta tällöin Asiakas
hyväksyy, että tämä saattaa vaikuttaa palvelun Kidsmedin verkkokaupan
toiminnallisuuteen. Asiakkaalla on oikeus tiedustella Kidsmedsin
Yhteistyökumppaneilta käyttämiensä evästeiden lajeista.
4.7. Muut vastaavat evästeet – voidaan käyttää tiedon hankkimiseen ja
tilastollisten tietojen keräilyyn, myös asianmukaiseen ja Asiakkaan
kiinnostusalueidensa mukaan kohdennettuun mainontaan Asiakkaalle sekä
kävijäliikenteen seurantaan.